25.11.2016
Fotografie z rôznych akcií, koré sme organizovali v roku 2015
Spracovávam ... Spracovávam ...