Ľudia


František Oľha

predseda strany

Aktuálne som primátorom Prešova.
Nekoľko rokov som viedol rodinnú firmu, ktorá dáva prácu desiatkam zamestnancov a získala viac ako 30 ocenení za najlepší alebo najinovatívnejší produkt a technologický postup. Som aj stredoškolským učiteľom odborných predmetov v oblasti polygrafie a polygrafickej technológie. Dlhé roky som sa venoval hádzanej a cestnej cyklistike, dnes som prezidentom Prešovského krajského zväzu hádzanej a podporujem mladé športové talenty. Pomáham aj trom občianskym združeniam - OZ Lepší Prešov, OZ Prešovský cyklomaratón a OZ Barlička. Je pre mňa dôležité, v akej krajine žijú a aj budú žiť naše deti, preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky a vo svojom rodnom kraji aj kandidovať na post župana Prešovského samosprávneho kraja.


Viliam Novotný

podpredseda strany

Som neurochirurg v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Problémom v zdravotníctve som sa venoval aj ako poslanec Národnej rady SR. Som spoluautorom viacerých legislatívnych zmien. Ako poradca premiérky Ivety Radičovej som sa spolupodieľal napríklad aj na zavedení ochranných limitov na lieky. V tejto pozícii som riešil krízu a viedol rokovania s lekárskymi odbormi počas ich štrajku v roku 2011. Okrem zdravotníctva sa už roky venujem aj sociálnym problémom a regionálnym témam, súvisiacim najmä s mojím domovským regiónom, východným Slovenskom. Vyštudoval som Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, neskôr aj Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Žijem v Košiciach a mám tri deti.


Daniel Balko

podpredseda strany


Som politológ a historik, spoluautor viacerých knižných publikácií a vysokoškolský učiteľ. Profesijne sa venujem regionálnemu rozvoju, verejnej správe a cestovnému ruchu. Zostavil som prvý Regionálne operačný plán na Slovensku a do roku 2014 som viedol slovenskú časť Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ. Inicioval som vznik Nitrianskej vínnej cesty a už niekoľko rokov organizujem podujatia zamerané nielen na podporu cestovného ruchu a prezentáciu regionálnych výrobkov a produktov, ale aj s osvetovým i zážitkovým charakterom. V súčasnosti podnikám a vlastním reklamno-poradenskú firmu v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.


Spracovávam ... Spracovávam ...