Financovanie


Transparentné financovanie politických strán považujeme za základ riešenia dnešných problémov Slovenska. Dary prijímame iba od ľudí a spoločností, ktoré nadobudli svoj majetok preukázateľným a slušným spôsobom. Zverejňujeme ich tu.

Ak nás chcete podporiť, pokyny nájdete tu.


Zoznam osôb v zmysle § 22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré za rok 2023 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Kompletný zoznam prispievateľov za rok 2023


Politická strana ŠANCA je financovaná v zmysle zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov:

Výročná správa 2022


Zoznam osôb v zmysle § 22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré za rok 2022 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Kompletný zoznam prispievateľov za rok 2022


Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň politickou stranou ŠANCA pre voľby do orgánov územnej samosprávy v roku 2022:

Správa o vynaložených prostriedkoch na volebnú kampaň v roku 2022


Politická strana ŠANCA je financovaná v zmysle zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov:

Výročná správa 2021


Politická strana ŠANCA je financovaná v zmysle zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov:

Výročná správa 2020


Zoznam osôb v zmysle § 22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré za rok 2021 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Kompletný zoznam prispievateľov za rok 2021


Zoznam osôb v zmysle § 22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré za rok 2020 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Kompletný zoznam prispievateľov za rok 2020


V zmysle § 22 ods. 7 zákona 85/2005 Z.z. o politických stranách uverejňujeme údaje o prijatej pôžičke, ktorá bola poskytnutá politickej strane ŠANCA:

Údaje o prijatej pôžičke


Politická strana ŠANCA je financovaná v zmysle zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov:

Výročná správa 2019


Politická strana ŠANCA je financovaná v zmysle zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov:

Výročná správa 2018


Zoznam osôb v zmysle §22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré za rok 2019 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Kompletný zoznam prispievateľov za rok 2019


Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň politickou stranou alebo politickým hnutím pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018:

Správa o financovaní kampane - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018


Zoznam osôb v zmysle §22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré v roku 2018 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Kompletný zoznam prispievateľov za rok 2018

Strana ŠANCA v roku 2018 neprijala žiadne ďalšie príspevky v zmysle §22 ods. 5 zákona o politických stranách.


Prehľad pohybov na transparentnom účte zriadenom pre voľby do orgánov samospráv obcí, ktoré sa konali 10.novembra 2018:

Transparentný účet - Voľby do orgánov samospráv obcí 2018


Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň politickou stranou alebo politickým hnutím pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017:

Správa o financovaní kampane - Voľby do VÚC 2017


Prehľad pohybov na transparentnom účte zriadenom pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 4.novembra 2017:

Transparentný účet - Voľby do VÚC 2017


Zoznam osôb v zmysle §22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré v roku 2017 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Kompletný zoznam prispievateľov za rok 2017


Zoznam osôb v zmysle §22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré v roku 2016 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Kompletný zoznam prispievateľov za rok 2016


Zoznam osôb v zmysle §22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré v roku 2015 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Kompletný zoznam prispievateľov za rok 2015

Spracovávam ... Spracovávam ...