Strana Šanca pokračuje s novým predsedom


27.6.2016
Počas víkendu, v sobotu 25. júna, sa v Hriňovej konal kongres strany ŠANCA, ktorý hodnotil jej doterajšie pôsobenie na politickej scéne, prijal víziu strany a zvolil nové predsedníctvo na najbližšie dva roky.

Novým predsedom strany ŠANCA sa stal Viliam Novotný,bývalý poslanec NR SR aporadca premiérky Ivety Radičovej. Za podpredsedov boli opätovne zvolení Jaroslava Lukačovičová, známa odborníčka na dane a podnikanie aSzilárd Both, odborník na poľnohospodárstvo.

Vnovej vízii strany, ktorá sa volá: “Nesmieme to vzdávať pre Slovensko!“ sa konštatuje, že situácia na Slovensku je horšia ako pred voľbami aľudia strácajú záujem osprávu vecí verejných. Preto sa ŠANCA, napriek volebnému neúspechu, rozhodla pokračovať vo svojom poslaní. Poslaním strany bude vnajbližších rokoch obnovenie záujmu slušných a zodpovedných ľudí opolitiku a výmena neschopných a skorumpovaných politikov za odborníkov. „Strana ŠANCA je slušnou, proeurópskou aprogramovou stranou. Budeme sa jasne hlásiť kliberálnym hodnotám vekonomike aku konzervatívnym hodnotám vspoločnosti“, vyhlásil Viliam Novotný.

Máme svoju víziu Slovenska,program plný odborných riešení, ktorý je určený pre ľudí ktorí pracujú a často dávajú prácu druhým. Našou úlohou je získať pre neho dostatočnú podporu. Preto budeme otvorení spolupráci sostatnými programovo blízkymi stranami apripravení podporiť riešenia, ktoré by zjednotili pravicových voličov,“ sľúbil delegátom kongresu vo svojom prejave Novotný.

V súčasnej dobe veľkých medzinárodných bezpečnostných výziev amigračných pohybov je dôležité posilňovať bezpečnosť Slovenska. „Som ale presvedčený, že týmto výzvam môžeme lepšie čeliť vspolupráci snašimi partnermi v EÚ aspojencami v NATO. Aj napriek výsledkom britského referenda je potrebné veriť apracovať pre zjednotenú Európu. Zároveň je ale potrebné posilňovať arozvíjať moderné vlastenectvo,“ upozorňuje novozvolený predseda.

Zakladateľka strany aniekdajšia predsedníčka Eva Babitzová na kongrese predniesla správu o činnosti strany za uplynulé obdobie a prehlásila, že vzhľadom k zlému volebnému výsledku strany v parlamentných voľbách sa nebude uchádzať o funkciu predsedníčky, ani o inú volenú funkciu.

Spracovávam ... Spracovávam ...