ŠANCA žiada o kontrolu PPP projektu nemocnice v Bratislave


10.11.2016
Predseda ŠANCE Viliam Novotný sa dnes obrátil na Úrad pre verejné obstarávanie a Ministerstvo financií SR so žiadosťou, aby preverili závažné podozrenia z porušenia zákona o verejnom obstarávaní, a z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami pri tendri na PPP projekt univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Obe inštitúcie ešte vroku 2015 prisľúbili, že tender skontrolujú po skončení súťažného dialógu.

Vpriebehu roka 2015 sa vtedy opozičný poslanec Viliam Novotný obrátil najprv na Úrad vlády SR, ktorý vec odstúpil ministerstvu financií apotom opakovane aj na Úrad pre verejné obstarávanie  so žiadosťou, aby skontrolovali tender na novú univerzitnú nemocnicu vBratislave.

Podľa Novotného predchádzajúce vedenie ministerstva zdravotníctva od začiatku nevedelo, čo obstaráva. Na základe takto zbabraného tendra sa nová nemocnica nedala postaviť. Jej financovanie aumiestnenie bolo nezmyselné, na čo ale ministerstvo zdravotníctva upozorňovali odborníci od samého začiatku. „Ministerstvo zdravotníctva však za tento zbabraný tender zaplatilo obrovské peniaze. Najprv 700 tisíc eur za štúdiu uskutočniteľnosti aďalších 2,25 milióna eur poradcom. Za tieto peniaze by sa dalo kúpiť 5 – 6 kvalitných CT-čiek,“ hovorí Novotný.

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 2. 11. 2016 prijala návrh na aktualizáciu zámeru výstavby novej univerzitnej nemocnice vBratislave, predložený ministrom zdravotníctva T. Druckerom, aukončila tak k15. novembru 2016 súťažný dialóg na pôvodný PPP projekt. „Nič už teda nestojí vceste Úradu pre verejné obstarávanie aministerstvu financií, aby tender okamžite skontrolovali. Ministerstvo zdravotníctva za neho vyhodilo 3 milióny eur zverejných prostriedkov anovú nemocnicu pacientom neprinesie. Podľa mňa tu došlo kzávažnému plytvaniu verejných peňazí, za ktoré by mal niekto niesť zodpovednosť,“ dodáva predseda Šance Viliam Novotný.

Spracovávam ... Spracovávam ...