ŠANCA vyzýva: Zmeňme spolu Slovensko


27.5.2017
Strana ŠANCA na svojom programovom kongrese prijala nový program regionalizácie Slovenska. Jeho súčasťou je aj Program pre regionálne voľby 2017 – Zmeňme spolu Slovensko, ktorý obsahuje konkrétne opatrenia realizovateľné využitím súčasnej legislatívy v existujúcich samosprávnych krajoch.

Kongres zvolil aj dvoch nových podpredsedov. Doterajší šéf programovej rady ŠANCE Daniel Balko sa stal podpredsedom strany pre regionálny rozvoj a kandidát ŠANCE na župana Prešovského kraja František Oľha je podpredsedom pre podnikanie a školstvo.

„Prostredníctvom nášho regionálneho programu a našich kandidátov na županov a poslancov vjesenných regionálnych voľbách chceme vyzvať ľudí, aby spolu snami zmenili Slovensko,“ povedal Viliam Novotný, predseda strany ŠANCA. Ciele programu sú:

  • priblíženie samosprávy k ľuďom

  • podpora regionálneho hospodárstva

  • prebudovanie regionálneho školstva

  • lepšie a lacnejšie zdravotníctvo

  • dostupné sociálne služby

  • zlepšenie dopravnej obslužnosti regiónov

  • rozvoj kultúrneho a spoločenského života

  • riešenie rómskej problematiky.

Podľa Daniela Balka je schválený program regionalizácie začiatkom novej vízie pre Slovensko. „Sme presvedčení, že projekt nového Slovenska postavený na silných regiónoch dokáže najlepšie prebudiť občiansku aktivitu a záujem podieľať sa na veciach verejných. Regionalizmus na rozdiel od súčasného centralizmu netlačí občanov kpasivite a spontánne podporuje aktívny komunitný život. Je to cesta k moderným mestám a úspešnému vidieku,“ dodal Daniel Balko.

Podľa kandidáta na župana v Prešovskom kraji anového podpredsedu ŠANCE Františka Oľhu je program strany nielen vizionársky, ale aj konkrétny. „Prináša množstvo riešení ako duálne vzdelávanie pre potreby regionálneho trhu práce, praktickú výuku vrómskych osadách, obecné podniky pre nízkokvalifikovaných či riešenie opravy regionálnych ciest, ktorých realizácia by určite pomohla zlepšiť život ľudí aj v Prešovskom kraji,“ dodal Oľha.

Na kongrese vystúpil ako hosť aj primátor Trenčína Richard Rybníček, ktorý vyzdvihol, že ŠANCA ako prvá zpolitických strán prichádza s programom výrazného posilnenia regiónov.


Vyhlásenie programového kongresu strany ŠANCA

„Zmeňme spolu Slovensko“


            Slovensko sa ocitlo v kríze a čelí vážnym problémom. K najväčším patrí korupcia, uzavretosť politických strán pred reálnymi problémami obyvateľov, rastúci extrémizmus, ale aj obava o budúcnosť krajiny v rýchlo sa meniacom svete. Východisko z krízy  nepoznajú  politické sily, ktoré sa posledných dvadsať rokov podieľali na moci, ani opoziční politici žijúci skôr z mediálne príťažlivých  káuz, či  extrémisti. Občania stratili dôveru vštátnu moc a jej inštitúcie. 

       Riešením môže byť iba nová vízia Slovenska. ŠANCA je presvedčená, že takouto víziou je projekt regionalizácie Slovenska. Projekt nového Slovenska postavený na silných regiónoch, dokáže prebudiť občiansku aktivitu a záujem podieľať sa na veciach verejných. Regionalizmus na rozdiel od centralizmu netlačí občanov kpasivite a spontánne podporuje aktívny komunitný život. Je to cesta k moderným mestám a úspešnému vidieku.         

    V prvej etape regionalizácie Slovenska navrhujeme konkrétne opatrenia, ktoré je možné realizovať využitím súčasnej legislatívy v existujúcich samosprávnych krajoch.  Tieto opatrenia – Program strany ŠANCA pre regionálne voľby 2017 – sa zameriavajú na priblíženie samosprávy k ľuďom, podporu regionálneho hospodárstva, prebudovanie regionálneho školstva, kvalitnejšie a lacnejšie zdravotníctvo, dostupné sociálne služby, zlepšenie dopravnej obslužnosti regiónov, rozvoj kultúrneho a spoločenského života a riešenie problémov rómskych osád.

ŠANCA bude prostredníctvom svojho regionálneho programu a svojich kandidátov na županov a poslancov v jesenných regionálnych voľbách pozývať ľudí – „Zmeňme spolu Slovensko“.

V Banskej Bystrici 27. mája 2017

Spracovávam ... Spracovávam ...