ŠANCA chce pomáhať spájaniu slušných ľudí


15.4.2019
Delegáti Kongresu strany ŠANCA schválili v sobotu 13. apríla program pre parlamentné voľby 2020 s názvom „Zmeňme spolu Slovensko“, ktorý je postavený na výraznom posilnení postavenia regiónov na úkor súčasného štátneho centralizmu.

ŠANCA si za svoje programové priority určila: 

  • „Nové Slovensko“ postavené na silných regiónoch,

  • 8 volebných obvodov pre parlamentné voľby, 

  • možnosť voliť elektronicky vo všetkých voľbách aj zo zahraničia, 

  • platenie odvodov a daní jednou platbou jednému úradu, 

  • viac zdravých slovenských potravín v obchodoch, 

  • riešenie rómskych osád, 

  • zlepšenie fungovania nemocníc, 

  • reformu vzdelávania a 

  • návrat mladých ľudí zo zahraničia. 


ŠANCA sa zároveň prihlásila k potrebe spájania slušných ľudí a slušných stredo – pravých politických strán sa Slovensku, ktoré sa ukazuje ako stále nástojčivejšia požiadavka verejnosti.
„Úlohou nového vedenia ŠANCE preto bude zo všetkých síl pomáhať v úsilí ospájanie osobností a strán s cieľom vytvorenia jasnej programovej a hodnotovej alternatívy proti SMERu,“ povedal Viliam Novotný, predseda strany ŠANCA. 

Kongres strany opätovne zvolil za predsedu ŠANCE Viliama Novotného, bývalého poradcu premiérky Radičovej pre zdravotníctvo a za podpredsedov ŠANCE zvolil viceprimátora NitryDaniela Balka a poslanca mestského zastupiteľstva v Prešove Františka Oľhu. 

„Mečiarizmus porazilo spojenectvo 5-tich demokratických strán v SDK. Ficizmus treba poraziť podobne – spojením osobností a stredo – pravých hodnotových strán, medziktoré sa ŠANCA za ostatné roky svojimi postojmi a výsledkami zaradila,“ dodal ViliamNovotný.

Spracovávam ... Spracovávam ...