Minister Kažimír chce trestať za chyby v účtovníctve zrušením živností


11.2.2017
Ministerstvo financií chce trestať živnostníkov aj firmy za porušenie zákona o účtovníctve. Návrh novely zákona z dielne ministra Petra Kažimíra si chce posvietiť na živnostníkov aj firmy, ktorí nevedú účtovníctvo, alebo ho nevedia predložiť, prípadne zásadne porušujú ustanovenia zákona o účtovníctve. Výsledkom takýchto porušení môže byť až zrušenie živnostenského oprávnenia.

„Na prvý pohľad nejde o zlý úmysel, ale skôr o ďalší vpraxi nevykonateľný zákon, ktorý namiesto preventívnej funkcie bude napomáhať nezodpovedným podnikateľom,“ uviedla podpredsedníčka strany ŠANCA aexpertka na dane aúčtovníctvo Jaroslava Lukačovičová.

Finančná správa eviduje za predchádzajúci rok 14 tisíc fyzických osôb, ktoré nepodali daňové priznanie, čo už je prvý predpoklad, že účtovníctvo nevedú. Je však veľmi ťažké určiť, koľko živnostníkov ztohto počtu povinnosť podať daňové priznanie ani nemalo, nakoľko mali prerušenú živnosť, alebo nedosiahli príjem potrebný na podanie priznania. Praktická stránka návrhu novely zákona bude preto vpraxi nevykonateľná,  pretože Finančná správa už vsúčasnosti kapacitne nestíha vykonávať kontroly zoveľa závažnejších podozrení apriestupkov, aživnostníci nie sú ani zďaleka tými, uktorých by sa predpokladali výrazné daňové úniky. Návrh môže mať tiež za následok, že živnostníci prestanú používať jednoduché účtovníctvo aprejdú na paušálne výdavky či daňovú evidenciu, kedy účtovníctvo viesť nemusia, zdôraznila Jaroslava Lukačovičová.

Vprípade firiem stakto zrušeným živnostenským oprávnením by návrh mohol vniektorých prípadoch pomôcť vnekalých obchodných praktikách. Napríklad, nekontaktného bieleho koňa, teda nastrčenú osobu, na ktorú pôvodní majitelia prevedú svoje zadĺžené firmy aktorá sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, vyzve správca dane na predloženie účtovníctva aspoluprácu.  Logicky nebude reagovať dovtedy, kým nedôjde kzrušeniu živnostenského oprávnenia.  Správca dane, teda príslušný daňový úrad, mu tak pomôže slikvidáciou, ušetrí čas anáklady anavyše ani nevymôže prípadný nedoplatok dane po zrušení oprávnenia.

Spracovávam ... Spracovávam ...