Limit spoluúčasti treba rozšíriť s ohľadom na príjem poistencov


29.11.2017
Bratislava 29. november 2017 - Na prebiehajúcej schôdzi NR SR sa zrejme znovu rozšíri limit spoluúčasti, ktorý do legislatívy pôvodne presadil ešte v roku 2011 bývalý predseda zdravotníckeho výboru parlamentu Viliam Novotný, súčasný predseda strany ŠANCA. Limit spoluúčasti treba podľa neho rozšíriť na všetky doplatky a poplatky, ktoré pacienti platia v súvislosti s čerpaním zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia v ambulanciách a v nemocniciach.

„Tento ochranný mechanizmus pre chorých zjavne funguje, a tak sa ho vláda chystá znovu rozšíriť. Ako pôvodného autora limitu spoluúčasti ma to naozaj teší. Aj keď mám výhrady voči jeho rozšírovaniu bez ohľadu na príjem,“ povedal V. Novotný. Podľa predsedu strany ŠANCA Viliama Novotného by sa v budúcnosti mohol limit spoluúčasti rozšíriť na všetky doplatky a poplatky, ktoré pacienti platia v súvislosti s čerpaním zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia v ambulanciách a v nemocniciach. „A ak by sa to vzťahovalo na ľudí s nízkymi príjmami do 50 - 70% z priemernej mzdy ako sú dôchodcovia, invalidi, nízkopríjmoví pracujúci či deti zo sociálne slabých rodín, mali by sme k dispozícii ideálny nástroj na ochranu najslabších v zdravotníctve,“ vysvetlil Novotný. 

Limit spoluúčasti sa od 1. januára 2018 má vzťahovať na všetky lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, náhradnú zdravotnícku pomôcku a náhradnú dietetickú potravinu. Oproti predchádzajúcej novelizácii zákona z roku 2015 sa navrhuje znížiť limit spoluúčasti pre zdravotne ťažko postihnutých z 25 eur na 12 eur. Naopak, limit spoluúčasti sa zvyšuje pre dôchodcov na 30 eur a pre deti do 6 rokov na 10 eur. 

„Keď som v roku 2009 prišiel s návrhom ochranného limitu spoluúčasti v zdravotníctve vo výške 10 eur mesačne, vtedajší minister zdravotníctva Raši sa nechal počuť, že asi chcem zavádzať nejaké poplatky. Tvrdil, že predsa slovenské zdravotníctvo je bezplatné. Lenže slovenské zdravotníctvo bezplatným nebolo a ani nie je,“ vysvetlil V. Novotný. 

Pre určité skupiny dôchodcov a chronicky chorých môžu doplatky reálne znamenať ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. „Vláda Ivety Radičovej môj návrh ochranného limitu spoluúčasti nielen prijala do programového vyhlásenia, ale ho v roku 2011 aj zrealizovala,“ dodal V. Novotný. Dôchodcom a invalidom s nízkymi dôchodkami začali zdravotné poisťovne ihneď vracať doplatky za lieky, ktoré prekročili 45 resp. 30 eur za štvrťrok. Každý kvartál dostalo naspäť peniaze asi 25 tisíc poistencov, spolu okolo 400 až 500 tisíc eur.

Nasledovala novelizácia v roku 2015, kedy sa limit spoluúčasti rozšíril na všetkých dôchodcov a deti do 6 rokov. Podľa Novotného je však otázne, či sa má limit spoluúčasti vzťahovať na určité skupiny bez ohľadu na ich príjmy. „Ak majú úľavu všetci dôchodcovia, tak aj tí s dôchodkom nad 1000 eur a aj deti bohatých rodičov, ktorí to nepotrebujú. Peniaze, ktoré im zdravotné poisťovne vyplatia, mohli viac pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú,“ vysvetlil V. Novotný. 


Strana ŠANCA vznikla v roku 2015 s myšlienkou vymeniť skorumpovaných politikov na Slovensku. Bola založe-ná odborníkmi ako manažéri, lekári, daňoví poradcovia či ekonómovia. Aj napriek tomu, že ŠANCA mala ambíciu stať sa parlamentnou stranou, výsledky volieb jej členskú základňu neodradili od jej ďalšieho fungovania a rozvo-ja. Na kongrese strany v Hriňovej sa 26. júna 2016 stal jej predsedom Viliam Novotný. Strana má vybudované stranícke štruktúry po celom Slovensku. Strana ŠANCA je slušnou, proeurópskou a programovou stranou. Jasne sa hlási k liberálnym hodnotám v ekonomike a ku konzervatívnym hodnotám v spoločnosti.

Spracovávam ... Spracovávam ...