Elektronické schránky budú nevyužité


22.11.2016
Každej firme zapísanej v obchodnom registri bude od 1.januára budúceho roka automaticky aktivovaná elektronická schránka. Má slúžiť na elektronickú komunikáciu s úradmi, ale úrady ju neplánujú využívať.

„Podnikateľ, resp. zamestnávateľ, ktorý sa snikým nesúdi aneuchádza sa overejné či štátne zákazky, komunikuje sfinančnou správou, sociálnou poisťovňou azdravotnými poisťovňami. Spomedzi týchto inštitúcií bude štátom zriadené elektronické schránky využívať iba sociálna poisťovňa. Zmysel schránok, ktoré si podnikatelia musia povinne aktivovať aktoré im mali uľahčiť život, sa tak stráca,“ upozorňuje Jaroslava Lukačovičová, podpredsedníčka strany Šanca.

Finančná správa bude aj naďalej komunikovať splatiteľmi dane zpridanej hodnoty cez vlastný portál, žiadne úradné dokumenty nebude posielať do elektronických schránok.  Postupne chce prejsť na obojstrannú elektronickú komunikáciu s podnikateľmi, ale opäť na svojom vlastnom webe. Táto je a bude dostupná na základe uzatvorenej dohody oelektronickej komunikácii.

Ani zdravotné poisťovne nebudú komunikovať prostredníctvom nových povinných elektronických schránok. Každá zpoisťovní má vlastný elektronický systém, ktorý chcú aj naďalej používať. Zamestnávatelia si budú aj po Novom roku plniť svoje povinnosti prostredníctvom web stránok jednotlivých poisťovní, kde budú dostupné naďalej aj napr. ročné zúčtovania zdravotného poistenia.

„Podnikatelia musia povinne obehnúť úrady azabezpečiť si zariadenie, ktorým sa budú vedieť pripojiť ksvojej elektronickej schránke. Ktomu si budú musieť vybaviť aj občiansky preukaz sčipom, ak ho ešte nemajú. Samé povinnosti, benefity vnedohľadne. Čo je dôvodom tejto nemalej investície zo strany štátu, ak ju samotné dotknuté inštitúcie neplánujú používať? Vyzývam podpredsedu vlády Petra Pellegriniho, ktorý zodpovedá za tento projekt, aby spolu sNárodnou agentúrou pre sieťové aelektronické služby uviedli zoznam inštitúcií, ktoré budú spodnikateľmi komunikovať prostredníctvom elektronických schránok. Inak sa tento projekt javí ako ďalší biznis pre biznis, nie pre pomoc podnikateľom,“ dodáva Jaroslava Lukačovičová.

Elektronickú schránku si musia aktivovať iba právnické osoby, teda firmy uvedené vobchodnom registri. Netýka sa to teda občianskych združení, neziskových organizácií či živnostníkov.

Spracovávam ... Spracovávam ...