Podpora pracujúcich rodičov


Pracujúci rodičia sú ľudia, ktorí platia dane a odvody, vychovávajú svoje deti, snažia sa im zabezpečiť najlepšie vzdelanie. Napriek tomu riešia existenčné problémy svojej rodiny a často musia zvažovať, či si môžu dovoliť mať ďalšie dieťa.

Náš cieľ: Pracujúcich rodičov, ktorí vychovávajú deti, treba podporiť nižšími daňami, odvodmi a sociálnou pomocou.

Zákony a konkrétne príspevky štátu by nemali ľudí odrádzať od toho, aby mali deti. Rodičovský balíček strany ŠANCA obsahuje 7 opatrení, ktoré posilnia postavenie pracujúcich rodičov. Zohľadňuje pritom fakt, že deti na Slovensku vychovávajú pracujúci rodičia v rôznych situáciách – manželia, nezosobášené páry, slobodné matky a otcovia, ale aj rozvedení rodičia či vdovy a vdovci.


Kroky:

1. Jeden rok materskej vo výške čistej mzdy

Navrhujeme, aby sa materský príspevok postupne zvyšoval až na úroveň čistej mzdy rodiča pred odchodom na materskú, maximálne však do výšky 1,5-násobku priemernej hrubej mzdy (maximálna materská by tak mohla vroku 2021 dosiahnuť výšku viac než 1200 eur). Zároveň by rodič mohol zostať na materskej dovolenke postupne až celý rok.


2. Flexibilné čerpanie rodičovského príspevku

Rodičia dostanú možnosť plánovať si čerpanie rodičovského príspevku. Bude na nich, či sa rozhodnú čerpať ho do 3 rokov dieťaťa vo výške 220,70 eur mesačne, alebo ho vyčerpajú v kratšom období vo zvýšenej výške.


3. Mzda vyššia ako dávky

Rodičia s nízkym príjmom na úrovni len mierne presahujúcej minimálnu mzdu (hrubý príjem do 600 eur) budú dostávať aspoň časť sociálnej dávky tak, aby sa zvýraznil rozdiel medzi výškou dávky, ktorú by dostávali, ak by vôbec nepracovali, a príjmom, ktorý dostávajú z práce. V praxi to znamená, že namiesto 25% z príjmu sa im do výpočtu dávky nezapočíta 40% z príjmu.


4. Možnosť zárobku popri rodičovskej dovolenke

Rodičia si budú môcť počas poberania rodičovského príspevku privyrobiť. Bez toho, aby za nich štát prestal platiť dôchodkové poistenie, budú môcť mesačne zarobiť 153,80 eur teda 75% životného minima rovnako ako to v súčasnosti platí pre nezamestnané osoby.


5. Odpočítateľná položka na bývanie alebo úroky z hypotéky

Pracujúci rodič si na konci roka bude môcť znížiť dane oviac ako 600 eur na základe preukázateľne zaplatených úrokov z úveru na bývanie alebo nájomného uhradeného na základe platnej nájomnej zmluvy, až do výšky 16-násobku životného minima (t.j. 3281 eur).


6. Podpora rodičov v núdzi

Navrhujeme, aby v ťažkých sociálnych situáciách dostali pracujúci rodičia minimálne takú pomoc od štátu ako nepracujúci občania. Do výpočtu dávky v hmotnej núdzi sa tak nebudú započítavať poistné dávky, ktoré si pracujúci rodičia odpracovali a zaplatili platením odvodov (invalidný, sirotský, vdovský, materské alebo nemocenské).


7. Dvojnásobný daňový bonus pre viacdetné rodiny

Navrhujeme zdvojnásobiť daňový bonus na tretie a každé ďalšie dieťa pre pracujúcich rodičov, ktorí zarábajú aspoň minimálnu mzdu. Daňový bonus na tretie a každé ďalšie dieťa teda bude 88.68 eur do 6 rokov a 44.34 eur nad 6 rokov.


Spracovávam ... Spracovávam ...