Odborníci miesto politikov


Slovenská politika sa čoraz viac vzďaľuje od efektívnej správy vecí verejných. Štát je prerastený korupciou a oligarchiou. V dôsledku zlyhávajúcich kontrolných mechanizmov možno súčasný stav pomenovať ako únos štátu organizovanými skupinami. Justícia, zdravotníctvo či školstvo majú spoločný základný problém – zlyhávajúci alebo žiadny manažment a neexistujúci model cieľového stavu.

Náš cieľ: Efektívne fungujúci štát riadení odborníkmi a nie politikmi.

Chceme, aby štát vykonával iba základné funkcie (vnútorná a vonkajšia bezpečnosť, riadenie verejných financií, vymožiteľnosť práva, zahraničná politika a ekonomická diplomacia, ochrana verejného zdravia, vzdelávanie a podpora vedy a inovácií, regionálny rozvoj). Ostatné úlohy, ktoré v súčasnosti zabezpečuje štát (napr. zabezpečovanie vzdelávania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti) navrhujeme previesť na samosprávy alebo ponechať na súkromný a neziskový sektor.


Riešenia:

1. Výkonné funkcie odborníkom

Presadzujeme odbornosť a zodpovednosť v riadení štátu. Nezávislí odborníci by preto mali nahradiť straníckych nominantov vštátnej správe, inštitúciách a podnikoch v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu.


2. Kompetentné riadenie

Postupne zavedieme do riadenia verejnej správy štandardy manažmentu kvality a kontroly výkonu. Cieľom je profesionálna verejná správa s maximálnym podielom pozícií, ktoré nepodliehajú politickým zmenám.


3. Audit súčasného stavu

Zostavíme podrobný popis a analýzu obsahu a cieľov činností súčasnej štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizácií a agentúr. Vyhodnotíme ich opodstatnenosť, prínos a výkonnosť. Do budúcna ponecháme len užitočné, efektívne a pre občana a spoločnosť naozaj prínosné organizácie.


4. Transparentnosť a verejná kontrola

Zvýšime transparentnosť pri narábaní s verejnými financiami. Efektivita nakladania s verejnými zdrojmi bude podliehať kontrole občanov.


5. Boj skorupciou

Hlavným a postačujúcim faktorom je politická vôľa zastaviť korupciu. Základnou podmienkou je jednoznačný a principiálny postoj novej vlády, ktorá uvoľní ruky vyšetrovateľom a prokuratúre. Ďalším predpokladom, aby bol boj s korupciou úspešný, je reforma súdnictva.

Spracovávam ... Spracovávam ...