ŠANCA v regiónoch


22.4.2017
Podpredseda strany Szilárd Both navštívil samostatne hospodáriacich roľníkov v Sebechleboch a v obci Kráľovce Krnišov. Hovorili o problémoch v poľnohospodárstve. Záverečnej diskusie sa zúčastnil i náš programový predseda Daniel Balko, ktorý pripomienky a nápady z praxe zapracuje do programu strany ŠANCA. Program strany bude zameraný predovšetkým na regióny Slovenska, schválený bude na kongrese 27. mája v Banskej Bystrici.
Spracovávam ... Spracovávam ...