Darovacie zmluvy


Ak ste sa nás rozhodli finančne podporiť, prosím, stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a podpísanú nám ju doručte, alebo pošlite poštou na adresu nižšie. Podpis musí byť overený notárom.

Šanca
Cukrová 14
813 39 Bratislava

Zmluvy na stiahnutie:

 Darca – Fyzická osoba
 Darca – Fyzická osoba podnikateľ (napr. SZČO)

 Darca - Právnická osoba

Spracovávam ... Spracovávam ...