Ľudia


Viliam Novotný

predseda strany

Som neurochirurg v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Problémom v zdravotníctve som sa venoval aj ako poslanec Národnej rady SR. Som spoluautorom viacerých legislatívnych zmien. Ako poradca premiérky Ivety Radičovej som sa spolupodieľal napríklad aj na zavedení ochranných limitov na lieky. V tejto pozícii som riešil krízu a viedol rokovania s lekárskymi odbormi počas ich štrajku v roku 2011. Okrem zdravotníctva sa už roky venujem aj sociálnym problémom a regionálnym témam, súvisiacim najmä s mojím domovským regiónom, východným Slovenskom. Vyštudoval som Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, neskôr aj Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Žijem v Košiciach a mám tri deti.


Daniel Balko

podpredseda strany

Som politológ a historik, spoluautor viacerých knižných publikácií a vysokoškolský učiteľ. Profesijne sa venujem regionálnemu rozvoju, verejnej správe a cestovnému ruchu. Zostavil som prvý Regionálne operačný plán na Slovensku a do roku 2014 som viedol slovenskú časť Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ. Inicioval som vznik Nitrianskej vínnej cesty a už niekoľko rokov organizujem podujatia zamerané nielen na podporu cestovného ruchu a prezentáciu regionálnych výrobkov a produktov, ale aj s osvetovým i zážitkovým charakterom. V súčasnosti podnikám a vlastním reklamno-poradenskú firmu v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.


František Oľha

podpredseda strany

Už niekoľko rokov vediem rodinnú firmu, ktorá dáva prácu desiatkam zamestnancov a získala viac ako 30 ocenení za najlepší alebo najinovatívnejší produkt a technologický postup. Som aj stredoškolským učiteľom odborných predmetov v oblasti polygrafie a polygrafickej technológie. Dlhé roky som sa venoval hádzanej a cestnej cyklistike, dnes som prezidentom Prešovského krajského zväzu hádzanej a podporujem mladé športové talenty. Pomáham aj trom občianskym združeniam - OZ Lepší Prešov, OZ Prešovský cyklomaratón a OZ Barlička. Je pre mňa dôležité, v akej krajine žijú a aj budú žiť naše deti, preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky a vo svojom rodnom kraji aj kandidovať na post župana Prešovského samosprávneho kraja.


Szilárd Both

podpredseda strany

Cítim, že nastal ten správny čas, aby skúsení, úspešní a schopní odborníci prevzali zodpovednosť za riadenie tejto krajiny. ŠANCA dáva takýmto ľuďom priestor. Aj to je dôvod, prečo chcem pomôcť pri presadzovaní vízie Slovenska ako tolerantnej, fungujúcej a dobre spravovanej krajiny. K poľnohospodárstvu mám blízko, keďže som vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Začínal som ako ekonóm, ale dlhé roky som pôsobil vo vysokých manažérskych pozíciách na Slovensku, v Európe ale aj v Kanade. Na slovenský trh som pomáhal uviesť značky ako Nivea, Algida, Rama, Milka či Jacobs. Mojim cieľom je, aby sa na Slovensku podnikalo lepšie a aby do regiónov prišiel rozvojový impulz. Žijem na Južnom Slovensku a viem, že aj tu máme mnoho šikovných a úspešných ľudí, ktorí sú schopní priniesť do politiky nové riešenia.

Úgy érzem, most jött el az idő, amikor a hozzám hasonló tapasztalatokkal rendelkező vezetőknek szerepet kell vállalniuk az ország irányításában. Olyan szakembereknek kell esélyt adni, akik a magánszférában már bizonyítottak. Az Esély pártja lehetőséget ad erre. Közös víziónk egy szakemberek által irányított, működő jogállam, amelyben minden állampolgár egyenlő jogokkal endelkezik. Pályafutásomat agrárközgazdászként kezdtem. 1992-től felsővezetői pozíciókban tevékenykedtem nemzetközi nagyvállalatoknál és több márkanév piacvezető pozíciójának elérésén segékezdtem a hazai piacon, mint a Nivea, a Rama, az Algida, a Jacobs, valamint a Figaro és a Milka csokoládé. Biztos vagyok benne, hogy Dél-Szlovákiában is sok az olyan művelt, sikeres ember, aki képes új szelet hozni a politikába.

Spracovávam ... Spracovávam ...