Financovanie


Transparentné financovanie politických strán považujeme za základ riešenia dnešných problémov Slovenska. Dary prijímame iba od ľudí a spoločností, ktoré nadobudli svoj majetok preukázateľným a slušným spôsobom. Zverejňujeme ich tu.

Ak nás chcete podporiť, pokyny nájdete tu.


Zoznam osôb v zmysle §22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré v roku 2015 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Kompletný zoznam darcov za rok 2015

Zoznam osôb v zmysle §22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré v roku 2016 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Kompletný zoznam darcov za rok 2016

Spracovávam ... Spracovávam ...