Financovanie


Transparentné financovanie politických strán považujeme za základ riešenia dnešných problémov Slovenska. Dary prijímame iba od ľudí a spoločností, ktoré nadobudli svoj majetok preukázateľným a slušným spôsobom. Zverejňujeme ich tu.

Ak nás chcete podporiť, pokyny nájdete tu.


Zoznam osôb v zmysle §22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré za 1. štvrťrok 2019 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Zoznam prispievateľov za 1. štvrťrok 2019


Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň politickou stranou alebo politickým hnutím pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018:

Správa o financovaní kampane - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018


Zoznam osôb v zmysle §22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré v roku 2018 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Kompletný zoznam prispievateľov za rok 2018

Strana ŠANCA v roku 2018 neprijala žiadne ďalšie príspevky v zmysle §22 ods. 5 zákona o politických stranách.


Prehľad pohybov na transparentnom účte zriadenom pre voľby do orgánov samospráv obcí, ktoré sa konali 10.novembra 2018:

Transparentný účet - Voľby do orgánov samospráv obcí 2018


Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň politickou stranou alebo politickým hnutím pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017:

Správa o financovaní kampane - Voľby do VÚC 2017


Prehľad pohybov na transparentnom účte zriadenom pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 4.novembra 2017:

Transparentný účet - Voľby do VÚC 2017


Zoznam osôb v zmysle §22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré v roku 2017 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Kompletný zoznam prispievateľov za rok 2017


Zoznam osôb v zmysle §22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré v roku 2016 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Kompletný zoznam prispievateľov za rok 2016


Zoznam osôb v zmysle §22 ods. 5 zákona o politických stranách, ktoré v roku 2015 prispeli na činnosť politickej strany ŠANCA:

Kompletný zoznam prispievateľov za rok 2015

Spracovávam ... Spracovávam ...